Fabrika "Bane", nastala još 1947.godine, uspela je da se održi  kroz težak tranzicioni period kao vodeći jugoslovenski proizvođač okova za vrata i prozore. Nakon promene vlasničke strukture 2008.godine beleži kontinuirani rast i povratak na tržište.

 

"Bane" je  jedna od retkih i jedinstvenih fabrika koje ceo proizvodni proces zaokružuju unutar svog sistema. Kao nezavisna fabrika, koja ne pripada nijednoj svetskoj grupaciji,  ima mogućnost lakog i brzog prilagođavanja zahtevima tržišta.


Možete računati na nas.

 

...................................................................................................................................................................................

Srbija je stvorila posebnu i povlašćenu poziciju, u odnosu na druge evropske zemlje, time što ima potpisane SPORAZUME O SLOBODNOJ TRGOVINI* sa sledećim državama i unijama: EVROPSKA UNIJA (njene države članice), DRŽAVE CEFTA (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i UNMIK/Kosovo kao carinska teritorija u skladu sa Rezolucijom SB OUN br.1244), DRŽAVE EFTA (Republika Island, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška i Švajcarska Konfederacija), RUSKA FEDERACIJA, REPUBLIKA TURSKA, REPUBLIKA BELORUSIJA, REPUBLIKA KAZAHSTAN.

*Sporazum o slobodnoj trgovini - primena preferencijalnih stopa carine (niže od stopa carine propisanih Zakonom o Carinskoj tarifi).

Google+

Copyright © 2013 BANE DOO Sombor | Sva prava zadržana. Free Joomla 2.5 Template by FreeTemplateSpot.com