Uslovi kupovine

 

Poštovani kupci,

 

Ovim uputstvom želimo da ukažemo na uslove kupovine u "Bane" internet prodavnici, kao i da Vas upoznamo sa važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača ("Sl.glasnik" RS br.62/2014, 6/2016 – dr.zakon I 44/2018 – dr.zakon) koje se primenjuju na kupovinu putem interneta.

"Bane" internet prodavnicа nudi širok asortiman okova za vrata i prozore, kao i robu široke potrošnje. Prodavac proizvoda preko "Bane" internet prodavnice je:

"Pro Galvano Mikrometal" d.o.o.

Adresa: Marka Nikolića br. 9, 11080 Beograd

Matični broj 07460627; PIB:100002590

Tel: 011 3160216

E-mail: prodavnica@progalvano.com

Prodavac je upisan u registar privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije.

 

Kupovina se vrši odabirom artikala koji su u ponudi naše internet prodavnice i njihovim online naručivanjem. Nakon naručivanja proizvoda primićete e-mail sa potvrdom da smo primili vašu naružbinu, a mi ćemo Vas kontaktirati telefonom kako bismo potvrdili detalje iz vaše narudžbine. Isporuku naručene robe vrši kurirska služba sa kojom sarađujemo, u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od naručivanja, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja naružbine - pouzećem.

Naručivanjem robe preko naše internet prodavnice zaključuje se Ugovor o prodaji na daljinu u skladu sa odredbama od 27. do 37. Zakona o zaštiti potrošača. Prilikom isporuke robe, kupcu će biti uručen Ugovor o prodaji na daljinu radi potpisivanja, od čega jedan primerak ostaje kupcu, a jedan primerak za Prodavca, i biće uručen obrazac za odustanak. Primer teksta Ugovora o prodaji možete pročitati ovde

Nastojimo da svi artikli u ponudi web prodavnice uvek budu na zalihama. Ukoliko neki od proizvoda koji ste naručili trenutno nemamo na zalihama, o tome ćemo vas obavestiti putem e-maila i/ili telefonski. U slučaju da traženog proizvoda nema na zalihama, smatraće se da Ugovor o prodaji na daljinu nije zaključen.

Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.

1. PRONALAŽENJE I NARUČIVANJE ARTIKALA

Proceduru sa detaljnim objašnjenjem o načinu kupovine u "Bane" internet prodavnici možete videti ovde

2. DOSTAVA

Dostavu naručenih artikala obavljamo u saradnji sa kurirskom službom, na teritoriji Republike Srbije bez AP Kosova.

Roba naručena radnim danom do 12 časova biće istog dana predata kurirskoj službi radi isporuke kupcu. Ukoliko je roba naručena radnim danom posle 12 časova, biće poslata narednog radnog dana kurirskoj službi koja vrši isporuku. Do odstupanja i produženja roka isporuke može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova, u slučaju da je pošiljka velikih dimezija i gabarita, ili ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, krajnji rok za isporuku kupljene robe je 30 dana od zaključenja Ugovora o prodaji na daljinu, odnosno od dana naručivanja robe na našem sajtu.

Ukoliko iz nekog razloga nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku naručene robe, o tome ćemo Vas obavestiti putem e-mail-a i/ili telefonski.

Naručena roba biće spakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira (opširnije u odeljku 4. Reklamacije), a Prodavac ima zakonsku obavezu da roba bude saobrazna naručenoj robi.

3. PLAĆANJE

Ukupan iznos novca koji treba da platite za poručene robu možete u svakom trenutku videti u Vašoj korpi, a celokupan iznos poružbine sa uračunatim troškovima dostave i PDV-om će biti iskazan prilikom naručivanja. Naručeni proizvod se plaća kurirskoj službi prilikom dostave, odnosno plaćanje se vrši pouzećem.

4. REKLAMACIJE

Svi artikli se pre predaje kuririma detaljno pregledaju i isporučuju u ispravnom stanju.

Nakon primanja, Kupac je dužan da pošiljku pregleda i ukoliko primeti oštećenja nastala u transportu, ili da roba nije saobrazna narčenoj robi, odmah nas obavesti o tome. Prijemom robe i potpisivanjem Ugovora o prodaji na daljinu koji dostavlja Prodavac, Kupac potvrđuje da na robi nema nedostataka koji se mogu uočiti vizuelnim pregledom. Naknadne reklamamcije oštećenja robe se ne uvažavaju.

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara Vašoj narudžbini, molimo da nas kontaktirate. Nakon što utvrdimo da je izvršena isporuka artikla koji ne odgovara Vašoj poružbini, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam poslati željene artikle o našem trošku.

Ukoliko izvršimo isporuku naručenog artikla, ali kupac utvrdi da nije naručio artikal koji je želeo, vraćanje isporuke i slanje drugog artikla vršimo o trošku kupca.

Ukoliko niste zadovoljni ispravnim proizvodom, možete ga reklamirati prema važećem Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije.

5. JEDNOSTRANI RASKID (ODUSTANAK OD UGOVORA)

Kupac ima pravo na jednostrani raskid (odustanak od ugovora) bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana kada je roba prispela u državinu Kupca (od dana isporuke). Da bi ostvario pravo na odustanak od ugovora, Kupac je dužanda Prodavcu da izjavu na obrascu za odustanak, a koji obrazac za odustanak dostavljamo prilikom isporuke robe, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana prijeme robe.

U slučaju da jednostrano odustanete od kupovine, dužni ste da odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak,izvršite povraćaj robe, o svom trošku. U ovom slučaju, dužni smo da Vam odmah vratimo primljen novac, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca o odustanku. Napominjemo, da u skladu sa zakonskim odredbama, imamo pravo da odložimo povraćaj novca dok se ne izvrši povraćaj robe ili dok nam ne dostavite verodostojan dokaz da ste robu poslali nazad, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi.

U slučajevima isporuke robe, bliže definisanoj članom 37. Zakona o zaštiti potrošača, ne postoji pravo odustanka od kupovine, i to: isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom; ; isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke; isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja; isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Povraćaj uplaćenog novca se vrši na isti način na koji ste izvršili uplatu cene za kupljenu robu.

 6. KOMUNIKACIJA

Na Vašu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke nakon obavljenih aktivnosti (otvaranje naloga, potvrda narudžbine, obaveštenje o isporuci robe…), pa je neophodno da upišete ispravnu i važeću e-mail adresu i broj telefona, kako bi sve potrebne informacije stigle do Vas.

Pristup "Bane" internet prodavnici može biti nedostupan zbog održavanja sajta ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje nastojimo da otklonimo u najkraćem roku.

7. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prilikom naručivanje robe na našem sajtu prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, adresu isporuke, broj telefona i adresu elektronske pošte. Popunjavanjem narudžbenice i završetkom naručivanja smatraće se da ste dali izričitu saglasnost na prikupljanje podataka o ličnosti neophodnih za realizaciju kupovine. U slučaju da ne želite da nam ostavite tražene podatke, nećemo biti u mogućnosti da izvršimo prodaju i isporuku robe. Prikupljeni podaci se čuvaju ograničeno vremensko trajanje, odnosno svi prikupljeni podaci se brišu dvaput godišnje u skladu sa pozitivnim propisima. U bilo koje vreme možete dati opoziv pristanka na prikupljanje podataka putem e-mail adrese prodavnica@progalvano.com. 

U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i u skladu Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), imate pravo na punu pravnu zaštitu Vaših podataka, a naročito da:

• Zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka, ukoliko nisu obrisana u skladu sa ovim Opštim uslovima.

• Zahtevate da se ograniči obrada Vaših podataka, ukoliko se obrada vrši suprotno svrsi i pravo na prigovor.

• U slučaju nezakonite obrade Vaših podataka imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

• Opozovete pristanak za prikupljanje podataka o ličnosti u bilo koje vreme;

• Zahtevate informaciju na koji način smo prikupili podatak o ličnosti koji se odnosi na Vas, odnosno o izvoru od kog potiču podaci i da li podaci potiču iz javno dostupnih izvora;

• Zahtevate da Vam se stavi na uvid prikupljeni podaci.

Obaveštavamo Vas i izričito napominjemo sledeće:

• Lične podatke prikupljamo isključivo od lica na koga se podaci odnose. Strogo je zabranjeno ostavljanje podataka trećih lica. U slučaju da iz bilo kog razloga dođemo u posed ličnih podataka lica koja nam te podatke nije dala uz svoj izričit pristanak, takvi podaci će odmah biti uništeni na odgovarajući način i preduzećemo odgovarajuće zakonske korake.

• Pravni osnov po kom priklupljamo podatke o ličnosti je isključivo izričita saglasnost lica koje daje svoje podatke.

• Jedini korisnik prikupljenih podataka je "PRO GALVANO MIKROMETAL" DOO, te se prikupljeni podaci ne prosleđuju bilo kom trećem licu. Pristup prikupljenim podacima imaju isključivo zaposleni na održavanju sajta, koji su dužni da sve prikupljene podatke čuvaju kao poslovnu tajnu, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 

Vaša prava koja proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti mogu biti ograničena ako ta  ograničenja ne zadiru u suštinu osnovnih prava i sloboda i ako to predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu: 1) nacionalne bezbednosti; 2) odbrane; 3) javne bezbednosti; 4) sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela, ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji po javnu bezbednost; 5) drugih važnih opštih javnih interesa, a posebno važnih državnih ili finansijskih interesa Republike Srbije, uključujući monetarnu politiku, budžet, poreski sistem, javno zdravlje i socijalnu zaštitu; 6) nezavisnosti pravosuđa i sudskih postupaka; 7) sprečavanja, istraživanja, otkrivanja i gonjenja za povredu profesionalne etike; 8) funkcije praćenja, nadzora ili vršenja regulatorne funkcije koja je stalno ili povremeno povezana sa vršenjem službenih ovlašćenja; 9) lica na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih lica; 10) ostvarivanja potraživanja u građanskim stvarima.

• Dužni smo da nadležnim državnim institucijamam, na njihov zahtev, dostavimo pojedinačne prikupljene podatke u slučajevima predviđenim pozitivnim propisima. 

• U slučaju da ste maloletno lice, kupovinu na našem sajtu možete izvršiti samo uz pisanu saglasnost zakonskih zastupnika, te Vas molimo da ukoliko nemate saglasnost da nam ne ostavljate Vaše podatke.

 

Podaci koje prikupljamo od svojih kupaca su samo osnovni podaci neophodni za realizaciju online kupovine. Svi podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Podatke o kupcima prikupljamo isključivo u svrhu realizacije porudžbina koje ste napravili preko naše internet prodavnice i slanje ponuda u vezi naših proizvoda na Vašu elektronsku poštu. 

Copyright © 2013 BANE DOO Sombor | Sva prava zadržana. Free Joomla 2.5 Template by FreeTemplateSpot.com